Wat is een reverse DNS record?

Waarom is een reverse DNS belangrijk en wat voor nut heeft het?


Met reverse DNS (ook bekend als rDNS of PTR record) koppel je een IP-adres aan een domein naam (of subdomein). Dit is anders dan het "normale" DNS waarbij een domeinnaam aan een IP adres is gekoppeld.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je als reverse DNS mail.steunsar.nl gebruikt en dat die gekoppeld is aan IP 123.321.123.321:

  • Als je het IP-adres van mail.steunsar.nl opvraagt (met een DIG-commando) krijg je 123.321.123.321 terug.
  • Als je een reverse DNS lookup doet van 123.321.123.321 krijg je in dat geval mail.steunsar.nl terug.

Reverse DNS wordt vooral gebruikt om te achterhalen waar een e-mail bericht vandaan komt, oftewel welke mailserver. Dit zorgt voor een extra beveiliging voor e-mail. Veel e-mailservers zijn geconfigureerd om e-mail te weigeren of sneller als spam te markeren, als er geen geldige reverse DNS voor is ingesteld.

Wilt u uw reverse DNS van uw IP adres conroleren, dat kunt u hier doen.